Kufambidzana

Tsvoda pahuma: zvinorevei?

Tsvoda Pamusoro Pepamberi: 11 Akatsvoda Akasiyana Uye Uye Izvi Ndezvavanoreva. Nekuti kutsvoda kunowanzo kuve kwekutanga kwechimwe chinhu chakanaka, chimwe chinhu chine rudo, chimwe chinhu icho

Tsvoda pahuma: zvinorevei?

Tsvoda Pamusoro Pepamberi: 11 Akatsvoda Akasiyana Uye Uye Izvi Ndezvavanoreva. Nekuti kutsvoda kunowanzo kuve kwekutanga kwechimwe chinhu chakanaka, chimwe chinhu chine rudo, chimwe chinhu icho

Tsvoda pahuma: zvinorevei?

Tsvoda Pamusoro Pepamberi: 11 Akatsvoda Akasiyana Uye Uye Izvi Ndezvavanoreva. Nekuti kutsvoda kunowanzo kuve kwekutanga kwechimwe chinhu chakanaka, chimwe chinhu chine rudo, chimwe chinhu icho

Tsvoda pahuma: zvinorevei?

Tsvoda Pamusoro Pepamberi: 11 Akatsvoda Akasiyana Uye Uye Izvi Ndezvavanoreva. Nekuti kutsvoda kunowanzo kuve kwekutanga kwechimwe chinhu chakanaka, chimwe chinhu chine rudo, chimwe chinhu icho