Kunamata

CANDLE FLAME PAKUNAMATA ZVINONZI

Kenduru murazvo zvinoreva zvemweya uye Dudziro. Zvinoreva makenduru nemirazvo yavo. Ipo ichitsva, makenduru zvakare anotaura mutauro wavo, iwo aunogona kudzidza